Välkommen till din DIBS-Fortnox Integration

För att koppla upp ditt konto, vänligen följ nedanstående steg:

1. Klistra in din Fortnox API kod samt vilka bokföringskonton försäljningen ska landa på. Tänk på att angivna konton måste vara aktiverade i Fortnox.

Vid återrapportering kommer alla inbetalningar att först konteras på ett kundfodran konto och därefter skapas en A-verifikation med det totala utebetalningsbeloppet som landar på bankkontot. Detta för att underlätta översyn och avstämmningar. Det är viktigt att Avstämmningskontot för Kundfodran är inlagt som betalsätt, detta görs enkelt genom att klicka på Inställningar >>Fakturering >> Betalsätt och sedan knappa in det valda kontot.

2.Klistra in DIBS API LIVE Secret Key som du hämtar via ditt merchant konto på DIBS Easy.

3. En test verifikation kommer skickas till ditt Fortnox konto inom 5minuter samt en email med detaljer. Kontrollera att allt ser bra ut och kan du klicka på OK knappen som kommer visas nedan efter du har sparat uppgifterna.

4. Nu är sammankopplingen klar! Framöver kommer dina DIBS transaktioner att automatiskt bokföras och återrapporteras i Fortnox.

 

Inställningar

Fortnox API Kod

 

Live Dibs Secret Key

 

Ange från vilket datum fakturorna ska börja rapporteras. (Datumformat år-månad-dag)

 

Ange vilket kontonummer ska användas för försäljning inom Sverige

 

Ange vilket kontonummer ska användas för försäljning inom EU

 

Ange vilket kontonummer ska användas för försäljning utanför EU

 

Ange vilket konto inkommande Kundfodran / Avstämmning ska bokas på (Exempel 1516)

 

Ange vilket konto inkommande betalningar ska bokas på (Exempel 1930)

 

Härnäst kommer en testkundfaktura att skickas till ditt Fortnox konto inom 5min samt ett email skickas till din angivna e-post med detaljer. När fakturan är grön och allt ser ok ut, så bekräftar du genom att klicka OK på nedan knapp och därefter är kopplingen aktiverad och all återrapportering av DIBS försäljning ske automatiskt framöve

Vill du felanmäla något?