OSS - Nya skatteregler träder i kraft 2021

Dom nya skattereglerna, som alltid när det kommer nya skatteregler kan kännas komplicerade, jobbiga och ångestfyllda. Men beroende på hur bolaget sköter sin momshantering idag så är det en förenkling för vissa och en försvårning för andra. Det har varit ganska jobbigt att hantera momsen om du säljer till flera olika EU-länder och gått över tröskelgränsen. Anledningarna till detta är flera men framför allt är inte reglerna enhetliga så olika länder har lite olika krav samt dyra kostnader och krångligare upplögg för att momsregistrera sig i EU-landet och betala in till respektive EU-land. Så för dessa bolag är nya OSS reglerna en förbättring. För e-handlare som har haft försäljning under tröskelgränsen men ändå över 10 00 EUR  innebär de nya att de nu behöver rapportera momsen inom OSS och inte inom Sverige. Häng med så förklarar vi vad som är på G med skattereglerna och vad ni kan göra för att förbereda för korrekt hantering. smiley

 

Distansförsäljning, vad innebär det rent konkret?


Distansförsäljning innebär i princip att en vara säljs och transporteras av säljaren eller för dennes räkning till en köpare i annat EU-land som saknar avdragsrätt för moms. Vanligtvis rör det sig om försäljning till vanliga konsumenter, men även försäljning till företag eller andra juridiska personer som saknar avdragsrätt för moms kan under vissa förutsättningar omfattas av distansförsäljningsreglerna.
I dessa fall har det historikst varit så att säljaren normalt tar ut svensk moms fram till dess att försäljningen till det aktuella landet överstiger ett visst tröskelvärde och betalar in momsen till svenska staten. Tröskelvärdena varierade mellan 10 000 och 35 000 euro i EU:s olika medlemsstater.  Efter att tröskelvärdet överskridits var det så att moms under resterande del av året samt under nästa år tas ut i det land till vilket varorna skickas, vilket innebär att säljaren måste momsregistrera sig i det aktuella landet.


Vad har förändrats i och med de nya skattereglerna från Juli 2021?


Nu slopas de nuvarande tröskelvärdena för distansförsäljning och i stället utvidgas den nuvarande tröskeln om 10 000 euro som gäller för elektroniska tjänster med mera, i Sverige 99 680 kronor, till att även omfatta unionsintern distansförsäljning av varor. Något som är en stor skillnad är att tröskelsbeloppet ska beräknas utifrån företagets totala distansförsäljning av varor och nämnda tjänster till andra EU länder och inte som tidigare per medlemsstat. Det innebär att om ni säljer för över 10 000 EUR totalt inom EU, så behöver ni redovisa och betala momsen till respektive EU-land. I dagens globala e-handels landskap så är det allt fler som säljer utrikes så slutresultatet blir att en större del av svenska företag kan komma att behöva hantera utländsk moms.


Vad är OSS?

OSS står för One Stop Shop och syftar till att man bara behöver en enda kontaktpunkt med skattemyndigheterna i EU. Det är en vidareutveckling av tjänsten MOSS som gällde för försäljning av digitala varor till privatpersoner inom EU. Tidigare gällde det för enbart försäljning av digitala varor men nu omfattar det fysiska varor också.
Ett svenskt företag som gått över tröskelgränsen och väljer att tillämpa den så kallade unionsordningen behöver inte momsregistrera sig i varje enskilt EU-land till vilket försäljning sker, utan kan välja att vara registrerad endast i Sverige och deklarera all försäljning utomlands i en särskild e-tjänst hos Skatteverket – Mini One Stop Shop (MOSS), nu kallad OSS. Säljaren är skyldig att ta ut moms på sin försäljning, men kan redovisa och betala denna till Skatteverket som sedan vidarebefordrar deklarationsuppgifterna och momsen till de aktuella medlemsländerna.

.

Vilka uppgifter ska lämnas i deklarationen?

I OSS ska man redovisa nettoförsäljning av varor och tjänster och för varje EU-land som man har sålt varor eller tjänster till ska man redovisa:

  • den sammanlagda ersättningen (exklusive moms) för de varor och tjänster som ska beskattas i det landet,
  • den totala momsen på dessa försäljningar fördelat på skattesatser samt den eller de skattesatser som ska användas i det landet. 

Beloppen i deklarationen ska anges i euro och inte i svenska kronor. 


Hur funkar integrationerna och är de kompatibla med OSS reglerna?

Rent praktiskt så är det när en kundfaktura/verifikation skapas upp som intäkten och momsen bokförs. Våra Basic integrationer sköter avstämning/avpricking av existerande kundfakturor så de berörs inte av detta utan det är integratören/webbutiken som skapar upp fakturorna som äger frågan.
För Plus och Webbutiks integrationer som vi tillhandahåller så är det viktigt att kundfakturan som skapas upp konteras på rätt intäkstkonto och här är alla våra Plus och webbutiks integrationer kompatibla med OSS föreskrifterna.

Följande integrationer skapar upp ordrar och har stöd för särskiljning av moms och intäktskonton per land.
-Klarna Pro
-Klarna Plus
-Paypal Plus
-Stripe Plus
-Collector Plus
-Amazon
-Shopify
-Woocommerce
-Magento
-Prestashop


Följande integrationer har ej stöd för särskiljning per land:
-Adyen
-Swish Handel


Hur kan vi förbereda oss?

1.Skapa upp särskilda intäkt och momskonton med respektive momssatser som är relevanta för er verksamhet, för varje EU-land i Fortnox Kontoplan.
Här finner ni 2st nyttiga guider:
https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/208332585-MOSS-Mini-One-Stop-Shop
https://automatiseramera.se/moms-momsregistreringar-och-fortnox-installningar/


2. Logga in i er kundportal i Automatisera Mera kundportal och klicka in på den kopplingen det gäller och längst ner på sidan kan ni mappa intäktstkonto per land. Så här kan ni t.ex säga till integrationen att bokföra all försäljning till Frankrike på konto 3040, Tyskland 3045 o.s.v. Nu kommer kundfakturor och ordrar som skapas i Fortnox att kontera för respektive intäktskonto som ni har satt per landsnivå, baserat på köparens land. Notera att när kundfakturor skapas så är det Fortnox inställningar och ej kopplingen som styr momskontot. Kopplingen skickar en signal med intäktskontot ni har ställt in och Fortnox kommer automatiskt bokföra den momssats som du har kopplat till det intäktskontot i Kontoplanen.

3. När det är dags för inrapportering till Skatteverket kan ni dra fram rapporter i Fortnox för att få fram Nettoförsäljningen och momsen per konto och EU-land. Klicka då på Rapporter >> Kontoanalys >> Välj den period och konto det gäller för att generera rapporten. Det går även bra att dra ut en rapport under Artikelstatistik Avancerat, för de integrationer som skapar upp artiklar.

Hoppas detta hjälpt er en bit på vägen och lycka till!

 

 

 

Share:

Liknande blogginlägg

Inga kommentarer

Lämna en kommentar