Vi bygger systemintegrationer, bots, scripts och andra programvaror som hjälper företag att effektivisera, automatisera, integrera samt kontrollera sin data på allra bästa sätt. Som IT-partners finns vi med våra kunder under deras digitaliseringsresa som bollplank,rådgivare och byggare - från vison till färdig programvara. Ni är varmt välkommen att kontakta oss om er verksamhet är i behov av en skräddarsydd lösning.Kund kontakatde oss då de planerade att migrera från Fortnox till ett annat ekonomipgrogram och hade behov att att säkra exporten av kund och avtalsdata.

Uppgiften gick ut på att inhämta relevanta fält från Fortnox och exportera till en Excellista som kunden kunde använda för import till det nya systemet. Men det fanns en utmaning, ett specifikt fält som kunden var i behov av fanns inte tillgängligt via Fortnox API. Vi programmerade ett script istället som loggade in i Fortnox via webbläsaren och navigerade till det specifika fältet och sidan. Därefter kopierade den värdet i fältet för alla 5000 + rader och exporterade till en Excel lista.

Kunden mottog en excelrapporter som gav dom exakt den information de var ute efter, trots Fortnox API begränsningen för just det fältet.

Ekvilibrium Talarförmedling är Sveriges äldsta och största arrangör av inspirationsdagar. De använder Visma Admin som ekonomiprogram och lanserade en ny, modern hemsida för onlinebokningar. Vi fick en förfrågan att bygga en koppling till  Visma Admin där dagens ordrar inhämtas från en dedikerad FTP server och inrapporteras som kundfakturor i Visma Admin.

Vi började med gå igenom alla behov och punkter som är viktiga att ha i åtanke. Tillsammans med beställaren hade vi en genomgång där kunden visade sin bokföringsprocess i Visma, särskilda inställningar som var viktiga att beakta o.s.v.
När kravspecen var klar och alla parter eniga så påbörjades arbetet.

Först inhämtade vi FTP uppgifterna och några exempelfiler från lagda ordrar för att göra en allmän datamappning mellan Visma Admins fält och csv filerna från webbutiken. Sen påbörjades programmeringen av programmets flöde, nämligen att dagligen inhämta csv filer, processa till korrekt format samt göra anrop till Visma Admin för skapande av kundfaktura.
När utvecklingen var klar körde vår tekniker en fjärrstyrningssession, installerade programmet på kundens dator samt testkörde synkningen för att säkerställa att allt rullade på som det skulle.

Uppdraget levererades i förväg/tidigare än planerat och kunden har nu en fungerande Visma Admin integration mellan deras molnbaserade webbsida och on-premise baserade ekonomiprogram.

Kunden kontaktade oss då B&O Huvudkontor hade infört nya rapporteringskrav vilket krävde en del skräddarsydda funktioner. Kunden använde Fortnox som ekonomiprogram och hade redan en existerande koppling som importerade ordrar från butikerna. Uppdraget bestod av att inläsa data från Fortnox och inrapportera dagligen till B&O API.

Kundkontakten skedde främst med bolagets ekonomiansvarig som var mest insatt i just detta flöde. En grundlig kartläggning av kundens behov genomfördes och därefter påbörjades arbetet med att studera B&O API. Vi hade direktkontakt med en tekniker från B&O för att säkerställa att all inrapportering sker i enlighet med deras kriterier. Efter systemutvecklingen var klar gjordes det en testsynkning i cirka en vecka för att säkerställa goda resultat, därefter aktiverades integrationen i skarp miljö.

Resultatet blev en automatisk synkning mellan Bang & Olufsens system och kundens Fortnox konto som säkerställer leveransen av aktuella dagsrapporter utan någon manuell handpåläggning.