Vi bygger systemintegrationer, bots, scripts och andra programvaror som hjälper företag att effektivisera, automatisera, integrera samt kontrollera sin data på allra bästa sätt. Som IT-partners finns vi med våra kunder under deras digitaliseringsresa som bollplank,rådgivare och byggare - från vison till färdig programvara. Ni är varmt välkommen att kontakta oss om er verksamhet är i behov av en skräddarsydd lösning.The Stripe Cat är ett svensk varumärke med fokus på hållbara barnkläder med fokus på miljövänlighet och modern design. Det unga bolaget hade lyckats få in en fot i Zalando's Marknadsplats och behövde hjälp med att integrera sin produktkatalog med Zalando API för att kunna sälja på den europeiska marknadsplatsen. Bolaget använder Starweb som e-handelsplattform och jobbar främst med Excel rapporter för att organisera sin lager och orderhantering.
Uppdraget bestod av att integrera produktkatalogen med Zalando samt hämta in försäljning samt lagerrapporter från Zalando och leverera till kund, i form av automatiserade e-post aviseringar med dagliga rapporter.

Vi satte en dedikerad utvecklare på uppdraget och i nära samråd med kunden gick igenom alla fält/kolumner som är relevanta att skanna av som in och utdata. När det var fastställt påbörjades programmeringen och under utvecklingsfasen upptäcktes en del restriktioner/begränsningar kring Zalando API som behövdes uppmärksammas och lösas genom work-around lösningar. När kopplingen var färdigutvecklad rullades en beta version ut där kundens feedback spelade en viktig roll för att bena ut mindre avvikkelser och slutligen landade vi i ett smidigt och fungerande automatiserat flöde.

Kundens produktkatalog är aktivt integrerad med Zalando och kunden kan enkelt genom att skicka in ett mejl få priser uppdaterade i realtid. Programmet genererar även order samt lagerrapporter som excelfiler varje morgon och levererar till kund via e-post.

GetAccept är ett svenskt SaaS bolag med en inspirerande framgångssaga, som växer kraftigt och var i behov att ett effektivt och korrekt flöde för den löpande bokföringen. Försäljningen sker främt i form av månadsprenumerationer internationellt, så behovet att periodisera intäkterna, särskilja intäkter och moms baserat på regioner samt särskilja mellan återkommande och icke-återkommande intäkter var ett viktigt problem att lösa. Bolaget använder Chargebee för all fakturahantering och anlitade Automatisera Mera för att utveckla en fullt automatiserad process.

Efter kunden inkom med en kravspec gick vi igenom detaljer och sedan började vi med ett uppstartsmöte med en person/representant  från alla berörda avdelningar såsom IT-ansvarig, Controller, Projektledaren och Ekonomiassistenten. Det är viktigt att påbörja uppdraget med så mycket kommunikation och samverkan som möjligt för att möjjliggöra en smidig utveckling och leverans. Efter alla detaljer hade benats ut påbörjade vi programmeringen och höll tät kontakt med ansvarig intern utvecklare på Chargebee för att säkerställa att allt gick i rätt riktning.
När utvecklingen är klar aktiverades kopplingen först gentemot ett Fortnox / Chargebee testkonto för kvalitetssäkring. Här spelade Fincancial Controller noch Ekonomiassistenten en viktig roll för en kontroll av inrapporterade verifikat. Först när kunden kontrollerar och godkänner inrapporteringen kan integrationen rullas ut i skarp miljö och ta hand om den dagliga bokföringen av intäkter.

Slutresultatet består av en skräddarsydd integration med två-vägsynkronisering som utför följande:

1. Skapar upp kund och kundfaktura i Fortnox baserat på Chargebee fakturauppgifter.

2. Periodiserar återkommande intäkter samt särskiljer intäkt och momskonton baserat på regioner.

3. Betalmarkerar Chargebee fakturor när bankinbetalning är registrerad i Fortnox.

4. Prickar kundfakturor som betalda när köp gjorts via Stripe betalväxel samt redovisar Stripe's avgifter.

Kund kontakatde oss då de planerade att migrera från Fortnox till ett annat ekonomipgrogram och hade behov att att säkra exporten av kund och avtalsdata.

Uppgiften gick ut på att inhämta relevanta fält från Fortnox och exportera till en Excellista som kunden kunde använda för import till det nya systemet. Men det fanns en utmaning, ett specifikt fält som kunden var i behov av fanns inte tillgängligt via Fortnox API. Vi programmerade ett script istället som loggade in i Fortnox via webbläsaren och navigerade till det specifika fältet och sidan. Därefter kopierade den värdet i fältet för alla 5000 + rader och exporterade till en Excel lista.

Kunden mottog en excelrapporter som gav dom exakt den information de var ute efter, trots Fortnox API begränsningen för just det fältet.

Kunden kontaktade oss då B&O Huvudkontor hade infört nya rapporteringskrav vilket krävde en del skräddarsydda funktioner. Kunden använde Fortnox som ekonomiprogram och hade redan en existerande koppling som importerade ordrar från butikerna. Uppdraget bestod av att inläsa data från Fortnox och inrapportera dagligen till B&O API.

Kundkontakten skedde främst med bolagets ekonomiansvarig som var mest insatt i just detta flöde. En grundlig kartläggning av kundens behov genomfördes och därefter påbörjades arbetet med att studera B&O API. Vi hade direktkontakt med en tekniker från B&O för att säkerställa att all inrapportering sker i enlighet med deras kriterier. Efter systemutvecklingen var klar gjordes det en testsynkning i cirka en vecka för att säkerställa goda resultat, därefter aktiverades integrationen i skarp miljö.

Resultatet blev en automatisk synkning mellan Bang & Olufsens system och kundens Fortnox konto som säkerställer leveransen av aktuella dagsrapporter utan någon manuell handpåläggning.

Ekvilibrium Talarförmedling är Sveriges äldsta och största arrangör av inspirationsdagar. De använder Visma Admin som ekonomiprogram och lanserade en ny, modern hemsida för onlinebokningar. Vi fick en förfrågan att bygga en koppling till  Visma Admin där dagens ordrar inhämtas från en dedikerad FTP server och inrapporteras som kundfakturor i Visma Admin.

Vi började med gå igenom alla behov och punkter som är viktiga att ha i åtanke. Tillsammans med beställaren hade vi en genomgång där kunden visade sin bokföringsprocess i Visma, särskilda inställningar som var viktiga att beakta o.s.v.
När kravspecen var klar och alla parter eniga så påbörjades arbetet.

Först inhämtade vi FTP uppgifterna och några exempelfiler från lagda ordrar för att göra en allmän datamappning mellan Visma Admins fält och csv filerna från webbutiken. Sen påbörjades programmeringen av programmets flöde, nämligen att dagligen inhämta csv filer, processa till korrekt format samt göra anrop till Visma Admin för skapande av kundfaktura.
När utvecklingen var klar körde vår tekniker en fjärrstyrningssession, installerade programmet på kundens dator samt testkörde synkningen för att säkerställa att allt rullade på som det skulle.

Uppdraget levererades i förväg/tidigare än planerat och kunden har nu en fungerande Visma Admin integration mellan deras molnbaserade webbsida och on-premise baserade ekonomiprogram.