Administration-ett av företagarens största tidstjuvar

Forskare Anders Isaksson från Handelshögskolan vid Umeå Universitet har genomfört en av de största undersökningarna av det svenska småföretagarklimatet på senare tid. Med hjälp av drygt 400 Sifo-intervjuer med personer i ledande ställning i svenska mikro- och småföretag har arbetsmiljö och tillväxthinder kartlagts i en unik studie.

Inte oväntat nog så rankas tidsbrist som det näst största tillväxthindret för företaget (efter brist på kompetent arbetskraft), medan nästan en tredjedel anger att de skulle expandera verksamheten om de hade mer tid. Samtidigt uppger två tredjedelar att de regelbundet arbetar övertid, vilket ger en genomsnittlig arbetsvecka för svenska småföretagare om 49 timmar per vecka och en årlig arbetstid som motsvarar ett kalenderår med 14 månader.

– Vår studie visar att företagarens tidsbrist är ett allvarligt hinder för näringslivets tillväxt och utveckling.

 

Administration – en tidstjuv
Sex av tio små och medelstora företagare som deltog i undersökningen uppgav att de sköter sin administration själva. Det som var oväntat är just hur mycket av arbetstiden upptas av adminuppgifter, hela 42%!

– Företagarna i vår undersökning arbetade i genomsnitt mer än 49 timmar per vecka, varav över 17 timmar ägnades åt administration. Med en sådan arbetsbörda är det inte konstigt att tidsbrist anges som ett av de främsta hindren för företagets utveckling, fortsätter Isaksson.


Administration skapar stress
Vidare visar studien att hela 36 procent av företagarna upplever stress eller mycket stor stress. Det finns även ett samband mellan stress och att spendera en stor del av sin arbetstid på administration. Ju mer tid som ägnas åt administrativa sysslor, desto mer stressad uppger man sig vara. Detta samband är speciellt starkt för gruppen småföretag. Det finns även ett tydligt direkt negativt samband mellan stress och arbetsglädje; högre stress resulterar i minskad arbetsglädje. Om du någonsin varit egenföretagare eller känner egenföretagare som känner du säkert igen dig i just hur stressigt och onödigt all admin arbete kan upplevas vara.

 

Bokföring-ett av de största administrationsbovarna

Att få spendera tid med bokföring och ekonomiadministration är sällan favoritdelen av att drive eget. Många företagare skulle säga att det är den mest tråkiga biten. Trots det sitter många företagare fast i omoderna arbetssätt som innebär att de måste lägga mycket av sin tid på just detta. Som tur är börjar digitaliseringen ta fart och många uppgifter som har varit onödigt tidskrävande kan automatiseras och helt plockas bort från arbetsuppgifterna.

 

Automatisering och bättre översikt
För att möjliggöra mer frigöring av resurser och tid så har vi på Automatisera Mera utvecklat flera integrationer som automatiserar  delar av ekonomiadministrationen – från att hantera skapa kundfakturor vid försäljning, till att registrera återrapportering automatiskt och därefter markera faktuorna som bokat och klart. Fördelarna med det en automatiserad process är många, som företagare sparar man mycket tid och minskar även risken och oron för att något ska bli fel.

Så ta steget och se över din verksamhet. Det finns mycket tråkigt som kan automatiseras bort!

 

 

Share:

Liknande blogginlägg

Periodisk sammanställning

Vad är periodisk sammanställning?

En periodisk sammanställning är en …

Automatisera Fortnox Avtalsfakturering

För de företag som har återkommande kundfakturor är Fortnox Avtalsfakturering …

Moms, momsregistreringar och Fortnox inställningar

EU-marknadens alltmer öppna gränser med nya marknader möjliggör för allt …

Inga kommentarer

Lämna en kommentar