Artificiell intelligens är här för att stanna

Vi lever i en tid där inom bara några år så kommer den andra industrialiseringen att ta kraft och verkligen synas och kännas. Artificiell inteligens, digitalisering och robotisering kommer att förändra jobblandskapet dramatiskt och majoriteten av oss är totalt oförberedda på det. Om du är född efter 70-talet och planerar att leva i många år till så behöver du stanna upp och ställa dig själv en av vår tids viktigaste frågor, hur ska jag försörja mig själv och min familj i framtiden?

 

Lite siffror för att illustrera förändringens tid:

1. En japansk studie visar att upp till 49%  49 av alla jobb skulle kunna ersättas med datorsystem. Forskarna har undersökt hur 601 japanska yrken påverkas av smartare algoritmer och bättre robotar. Föga förvånande visade det sig att kreativa jobb var bäst lämpade för människor, medan robotar enkelt kunde ta över repetitiva sysslor.

2.Stiftelsen för strategisk forskning släppte en rapport där man menar att hälften av alla jobb i Sverige kommer att automatiseras inom 20 år. Låt det sjunka in. Hälften.
Resultatet var att  Sverige är ännu mer känsligt för datorisering än USA. Femtiotre procent av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna, mot 47 procent i USA. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas. Skillnaden beror bland an-nat på att Sverige fortfarande har fler industrijobb som kan komma att automatiseras.

Just nu sker en polarisering på arbetsmarknaden där de mer rutinartade jobben som kräver medelhög utbildning substitueras bort av robotisering och automatisering. Medan automatiseringen gör att de mest avancerade jobben blir fler, och de enklaste jobben blir kvar, försvinner i stället jobben i mellanskiktet. Adrian Adermon och Magnus Gustavsson, båda forskare i nationalekonomi, presenterade en studie som anordnades av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

På mycket lång sikt kommer datorerna och robotarna att helt gå om människorna i alla avseenden. Det är forskarna inom artificiell intelligens i stort sett överens om, enligt Adrian Adermon. Redan i dag ser vi robotar som klarar sådant som vi för bara några år sedan trodde låg mycket långt fram i tiden: självkörande bilar och datorn Watson som utklassar människor i frågelekar och som senare programmerats att ställa avancerade läkardiagnoser.

Men på sikt kan vi komma att se en ny medelklass, de som kompletterar robotarna. För trots att Artificiell intelligens kommer att vara smartare än människan inom många områden, så finns det fortfarande ett beroende förhållande, där maskinerna behöver människan och människan behöver maskinen. De yrken som involverar utveckling, träning, testning, utvärdering, programmering och hantering av robot och datorsystem kommer att blomstra och efterfrågan på relevanat yrkeskunskaper inom artificiell intelligens och automatisering kommer öka avsevärt.

 

Om du är företagare så kan detta vara mycket goda nyheter. Det är ingen hemlighet att den största kostnaden i de allra flesta branscher är personalkostnader. Att kunna prestera mer resultat för mindre kostnad kommer vara avgörande i det framtida företagsklimatet.

 

Om du är anställd så kanske känslor av stress, oror ångest och rent av förnekelse uppstå. Men inte MITT jobb väl? Det jag gör kan väl inte en dator göra lika bra?
Sannolikheten att ditt jobb kommer påverkas är 50%. Om du vill vara i framkanten och skapa bästa möjliga arbetsmöjligheter så är det nog klokt att börja investera i din utbildning.

 

Framtiden är bara runt hörnet 🙂

 

Högriskyrken som kommer troligtvis att helt datoriseras inom 20 år

fotomodeller m.fl.

98,0%

bokförings- och redovisningsassistenter

97,0%

maskinoperatörer, trävaruindustri

97,0%

biblioteksassistenter m.fl.

96,6%

kassapersonal m.fl.

95,3%

medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

95,0%

övriga maskinoperatörer och montörer

94,8%

försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

94,4%

torg- och marknadsförsäljare

94,0%

övrig kontorspersonal

94,0%

renhållnings- och återvinningsarbetare

93,0%

kontorssekreterare och dataregistrerare

92,2%

montörer

91,4%

maskinförare

90,2%

maskinoperatörer, gummi- och plastindustri

89,8%

lokförare m.fl.

89,6%

redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.

89,3%

processoperatörer vid stål- o metallverk

89,0%

köks- och restaurangbiträden

88,6%

storhushålls- och restaurangpersonal

88,4%

möbelsnickare, modellsnickare m.fl.

87,9%

smeder, verktygsmakare m.fl.

87,1%

slaktare, bagare, konditorer m.fl.

87,1%

malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl.

86,8%

maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri

86,2%

processoperatörer, kemisk basindistri

85,0%

grovarbetare inom bygg och anläggning

84,8%

gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.

84,1%

processoperatörer, glas och keramiska produkter

83,3%

agenter, förmedlare m.fl.

81,7%

däckspersonal

81,2%

maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri

81,1%

drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.

80,6%

fordonsförare

80,1%

skogsbrukare

79,8%

lager- och transportassistenter

78,8%

brevbärare m.fl.

78,6%

 

Share:

Liknande blogginlägg

Inga kommentarer

Lämna en kommentar