Plus kopplingarna + webbutiks kopplingar hanterar automatiskt alla returer/återbetalningar. Dessa bokförs som kreditfakturor i Kundfakture vyn.

För att returer ska kunna matchas i Basic versionerna krävs det att kreditfakturan finns färdig i Fortnox.