Under Nummerserier och OCR i Fortnox faktureringsinställningar ställer du in fakturanumret för nästa kundfaktura. För att en faktura ska kunna skapas krävs att detta nummer inte redan används i en annan kundfaktura. Du säkerställer enkelt detta genom att se vad för nummer den senast skapade kundfakturan har under Fakturering > Kundfakturor i Fortnox. Numret för Kundfaktura under Nummerserier och OCR behöver vara det senaste kundfakturanumret + 1. 

Om den senaste skapade kundfakturan har nummer 5000, behöver numret under Kundfaktura i Nummerserier och OCR vara 5001.