Vi erbjuder två olika Swish kopplingar:

1. Swish Handel – Fortnox

Denna integration automatiserar bokföringen av samtliga Swish-inbetalningar för dagen på ett samlingsverifikat, likt ett dagskasseavslut. Det skapas alltså verifikat, ej kundfakturor, då kopplingen jobbar med Fortnox bokföringsmodul och inte Fortnox fakturamodul. Verifikaten bokförs sedan som inbetalda (prickas som betalda). 

Inrapporteringen fungerar som sådan att man hämtar ut ett kontoutdrag från sin bank och rapporterar in detta i vår portal. Vår integration läser filen, skapar ett verifikat för varje försäljningsdag och bokför den dagliga försäljningen i Fortnox. 

2. Swish – Fortnox

Denna integration automatiserar bokföringen av Swish-inbetalningar på försäljningsdatumet genom en daglig synkning.

Denna integration bokför inbetalningar (prickar de som betalda), men skapar inte kundfakturor. För att automatisera hela flödet, behövs även en integration för att skapa kundfakturor för försäljning via Swish. Kontakta oss för att få förslag på en lösning som fungerar för just er.