När företaget säljer ett presentkort betraktas det normalt som ett förskott från kund och därmed som en skuld till kunden. Om presentkortet gäller för olika obestämda varor och tjänster är presentkortet en så kallad flerfunktionsvoucher, vilket är vad Shopify kopplingen stödjer. Försäljningen av presentkortet bokförs som en skuld oftast på 2421 tills det utnyttjas och någon moms redovisas alltså inte i det här skedet.

Beskattningsland, skatteplikt, skattesats och beskattningsunderlag blir inte känt förrän vid inlösen av presentkortet. Detta innebär att momsen vid flerfunktionsvouchers först redovisas vid inlösen av presentkortet. Nedan följer en beskrivning av hur integrationen konterar för köp samt inlösen av presentkort.

Köp av presentkort

Företaget har sålt ett presentkort för 1000 kr, presentkortet kommer kunna utnyttjas mot flera varor/tjänster. Vid försäljningen kommer intäkten in på företagskontot. Shopify kopplingen kommer skapa upp en kundfaktura med konteringen:

Konto

Debet

Kredit

1510 - Kundfodran

1000

 

2421 - Ej inlösta presentkort 

 

1000 

 

Därefter kommer Shopify Payment att utföra en utbetalning till bolaget, varav en av transaktionerna är köpet av presentkortet. Då kopplingen alltid betalrapporterar individuella transaktioner på avstämningskontot kommer betalmarkeringen av kundfakturan se ut som nedan.

Konto

Debet

Kredit

1510 - Kundfodran

 

1000
1518 - Shopify inbetalningar 990

 

4535 - Shopify avgifter 10

 

2645 - Omvänd moms Shopify avgifter

2.5

 

2614 - Omvänd moms Shopify avgifter

  2.5

 

Inlösen av presentkort

När inlösen sker så är det fastställt vilken produkt som köptes, därmed kommer denna kundfaktura att innehålla momsad försäljning. Om enabrt presentkortsbeloppet har lösts in så kommer fakturan ha saldot 0 och bli slutbokförd.

Om kunden däremot handlar över presentkortbeloppet och betalar för resterande del så kommer fakturan ha ett kvarstående saldo, detta saldo kommer sedan betalmarkeras som normalt med Shopify Pay integrationen vid utbetalning.

Konto

Debet

Kredit

3001 - Försäljning inom Sverige, 25 % moms

 

800
2610 - Utgående moms, 25%  

200

2421 - Ej inlösta presentkort 1000