Det baseras på er webbutiks ordernr som ska finnas tillgänglig i kundfakturan i Fortnox eller Visma, under kolumnen ”Er referens”, "Vår Referens" alternativt ”Er ordernummer”.

Om ni har ordrar istället för kundfakturor i Fortnox så är det "Vår Referens" och ”Er referens” som gäller.

Plus automatiserar hela flödet, alltså skapande av kund, kundfaktura samt återrapportering. Denna integration lämpar sig för den som inte har några kundfakturor i ekonomiprogrammet  från någon annan integration.

 

Basic hanterar enbart återrapportering och lämpar sig för de kunder som redan har ordern/kundfakturan i ekonomiprogrammet och vill enbart matcha/pricka den som betald vid utbetalningstillfälle. T.ex kunder som har en webbutiks integration som skickar in ordrarna.

Integrationerna har stöd för försäljning till alla länder och valutor. För Fortnox ställer man in vilket försäljningskonto man vill ha för:

Försäljning inom SE
Försäljning inom EU
Försäljning utom EU

 

Så om det är försäljning till Europeiska kunder och ni har valt konto 3106, landar alla ordrar på konto 3106 med angiven valuta .Kopplingen skickar ej in några momskonton utan följer Fortnox grundinställningar, så det momskod/typ som man har ställt in på intäktskontot under Kontoplanen är det som kommer konteras på verifikationen.

 

För Visma eEkonomi räknar Visma själv ut intäktskonto och momskonto baserat på kundens land.

 

 

Kopplingen löser detta. Vi hanterar alla valutor och avstämningen fungerar exakt som med vanlig inhemsk valuta, det enda som skiljer är att man bokar summorna i angiven valuta och ej SEK. Allt bokförs korrekt utifrån dagens valutakurs.

Ja, alla våra kopplingar  stödjer 100+ olika valutor.

Plus kopplingarna + webbutiks kopplingar hanterar automatiskt alla returer/återbetalningar. Dessa bokförs som kreditfakturor i Kundfakture vyn.

För att returer ska kunna matchas i Basic versionerna krävs det att kreditfakturan finns färdig i Fortnox.

Det kommer flyta på som vanligt utan några svårigheter. Det enda som behövs är att ni köper antal kopplingar ni behöver samt meddelar Klarna SFTP uppgifterna till oss.

För Fortnox har ni även möjlighet att ställa in olika bokföringskonton så att ni kan lättare följa er försäljningsstatistik per butik.

Exempelvis Butik A Sverige intäkter landar på 3001, Butik B Sverige intäkter landar på 3002 o.s.v.

Detta är en mycket uppskattad funktion bland våra större kunder som möjliggör en bättre överblick över de olika webbutiken intäkter, under årets gång.

Om du har aktiverat integrationen enligt våra instruktioner och fortfarande inte kan se dina avräkningar i Fortnox eller Visma kan orsaken vara att dina avräkningsnotor har fel format.

Detta löser du genom att uppdatera uppgifter i din Klarna Merchant Portal enligt följande steg: 

 1. Logga in i din Klarna Merchant Portal
 2. Klicka på ’Avräkningar’
 3. Klicka på ’Konfigurera rapporter’

 4. Klicka på ’Ändra’ för ftp
 5. Lägg till följande kolumner i ”Inkludera”:
  • Sammanfattningsdel:
   • Totalbelopp försäljning
   • Totalbelopp avgifter

   • Totalbelopp returer

   • Totalbelopp upphävningar

   • Totalbelopp provisioner

   • Totalbelopp retentioner

   • Totalbelopp återbetalningar

   • Totalbelopp slutbetalningar

   • Totalbelopp avräkningar

   • Totalbelopp skatter

   • Betalningsreferens

   • Valutakod

   • Utbetalningsdatum

   • Butiks-ID

   • Avräkningstyp för handlare

     

  • Transaktionslista: 
   • Transaktionstyp

   • Aktiveringsdatum

   • Försäljningsdatum
   • Order-ID
   • Kort order-ID
   • Aktiverings-ID
   • Butiksreferens 1
   • Butiksreferens 2
   • Summa
   • Valutakod

När du är klar ska sidan se ut på följande sätt:

   

När du är klar klickar du på ”Spara konfiguration” i vänstra hörnet.

Du kan då själv direkt skicka in filer genom att klicka på nedan knapp.

 

 

Om du behöver ytterligare guidning kan du chatta med Klarna Butikssupport så kan dom vägleda dig hela vägen. 

Vi erbjuder två olika Swish kopplingar:

1. Swish Handel – Fortnox

Denna integration automatiserar bokföringen av samtliga Swish-inbetalningar för dagen på ett samlingsverifikat, likt ett dagskasseavslut. Det skapas alltså verifikat, ej kundfakturor, då kopplingen jobbar med Fortnox bokföringsmodul och inte Fortnox fakturamodul. Verifikaten bokförs sedan som inbetalda (prickas som betalda). 

Inrapporteringen fungerar som sådan att man hämtar ut ett kontoutdrag från sin bank och rapporterar in detta i vår portal. Vår integration läser filen, skapar ett verifikat för varje försäljningsdag och bokför den dagliga försäljningen i Fortnox. 

2. Swish – Fortnox

Denna integration automatiserar bokföringen av Swish-inbetalningar på försäljningsdatumet genom en daglig synkning.

Denna integration bokför inbetalningar (prickar de som betalda), men skapar inte kundfakturor. För att automatisera hela flödet, behövs även en integration för att skapa kundfakturor för försäljning via Swish. Kontakta oss för att få förslag på en lösning som fungerar för just er. 

Ja, vi får ofta in önskemål från redovisningskonsulter som vill bokföra ett helt räkenskapsår för en kund bak i tiden, andra som vill enbart bakhantera några månader.

Det går absolut att lösa, den vanliga månadsavgiften utgår då på antal önskade månader för hantering. Mejla oss på info@automatiseramera.se med detaljer så kan vi hjälpa er vidare.

 1. Aktivera alla de konton som ni har uppgett som bokföringskonton i Produktinställningarna vid uppstart.
 2. Kundfakturor kommer att bokas gentemot de verifikationsserier som ni har upplagda i Fortnox inställningar.För vägledning kring inställningar för verifikationsserier, se här.

   
 3. För att kunna använda våra integrationer behöver ni ha Fakturamodulen/licensen i Fortnox. (Gäller samtliga kopplingar förutom Dagskassa, Swish Handel, Adyen och Klarna Pro)

   
 4. Ert Fortnox Konto måste vara inställt på Fakturametoden. Om ni kör Kontantmetoden kommer Klarna, Stripe samt Paypal integrationer att ej gå igenom.
   
 5. Se till att ni har lagt in vilken verifikationsserie som ’Kundfakturor’ och ’Inbetalningar från kunder’ ska bokföras på. Dessa fält kan inte lämnas tomma. 


 

      6. Om bolaget säljer i andra valutor än SEK är det viktigt att lägga till de berörda valutorna i Fortnox inställningar. Detta           görs enkelt genom att logga in i Fortnox, klicka på Inställningar>Fakturering>Valuta och där lägga till de valutor bolaget         säljer i.

 

Du styr själv momskonton i dina Fortnox inställningar. I Automatisera Mera användarportal väljer du intäktskonto och i Fortnox väljer du vilken moms som ska vara kopplad till respektive intäktskonto.

Kopplingen skickar en signal med intäktskontot du valt och Fortnox kommer automatiskt bokföra den momssats som du har kopplat till det intäktskontot.

För att ställa in momssatser gör du följande:

 1. Logga in i Fortnox
 2. Klicka på Register
 3. Klicka på Kontoplan
 4. Sök på det intäktskonto du vill ställa in momsen för
 5. Välj momssats
 6. Klicka på Spara

Nyttiga guider:

https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/208330685-Inst%C3%A4llningar-Moms

https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/208331025-Kontoplan

Integrationen stämmer av alla utbetalningar automatiskt, ingen manuell hantering krävs i de flesta fall.

Rent praktiskt inhämtar Automatisera Mera in kundens avräkningsnotor från betaltjänsten vid utbetalningsdag och inrapporterar dom  i Bokföringsprogrammet.

Inbetalningen bokförs på utbetalningsdatum med kontering för betalväxels transaktionsavgift och eventuell moms, se exempelbild från Fortnox.

De flesta redovisningsbyråer efterfrågar att inbetalningarna landar på en kundfodran / avstämningskonto. På så sätt får man en bra överblick, kan lätt stämma av samt hålla bankkontot rent och snyggt.
Klumpsumman som betalväxeln betalar ut redovisas med en enkel verifikation där summan lyfts från Kundfodran/Avstämnings kontot till Företagskontot, se exempel nedan.

Det går bra att välja vilken verifikationsserie som helt, det ställer man in enkelt på sin Kundportal.