Stripe

Hur fungerar kopplingen?

Automatisera Mera får behörighet till kundens Stripe konto och via API läser av alla inkommande transaktioner. Dessa transaktioner bearbetas dagligen och skickas sedan in till Fortnox som kundfakturor.

Stödjer kopplingen olika valutor

Ja, Plus versionen stödjer 100 olika valutor.

Basic har inget valutastöd i nuläget.

Klarna

Hur fungerar det rent praktiskt? Behöver man ta ut någon fil och läsa in eller går det per automatik?

Allt går per automatik, ingen manuell hantering kommer behövas alls.

Rent praktiskt så hämtar vi filerna på er MFT server hos Klarna för V3 Checkout.

För V2 så skickar Klarna filerna till våra FTP servrar.

Avräkningsnotorna hanteras en gång i veckan, på måndag eftermiddag och körs in i Fortnox.

Hanteras enbart köp på faktura?

All försäljning via Klarna täcks oberoende om betalmetod är kort, faktura eller delbetalning.

Vad är skillnaden mellan Basic och Plus?

Plus automatiserar hela flödet, alltså skapande av kund, kundfaktura samt återrapportering. Denna integration lämpar sig för den som inte har några kundfakturor i Fortnox från Klarna försäljningen.

 

Basic hanterar enbart återrapportering och lämpar sig för de kunder som redan har kundfakturan i Fortnox och vill enbart matcha den.

Plus har även valutastöd för 100 valutor vilket Basic saknar.

Hur matchas fakturorna i Basic?

Det baseras på er webbutiks ordernr som ska finnas tillgänglig i kundfakturan i Fortnox, under kolumnen ”Er referens” alternativt ”Er ordernummer”

Hur hanteras returer?

Plus hanterar automatiskt alla returer/återbetalningar. Dessa bokförs som kreditfakturor i Kundfakture vyn.

 

För att returer ska kunna matchas i Basic krävs det att kreditfakturan finns färdig i Fortnox.

Paypal

Hur fungerar kopplingen rent praktiskt?

Automatisera Mera får behörighet till kundens Paypal konto och via API läser av alla inkommande transaktioner. Dessa transaktioner bearbetas dagligen och skickas sedan in till Fortnox som kundfakturor.

Stödjer kopplingen olika valutor?

Ja, Plus versionen stödjer 100 olika valutor.

Basic har inget valutastöd i nuläget.

Hanteras Paypal fakturor också?

Ja, Plus kopplingen hämtar både in Paypal fakturor och vanliga kortinbetalningar.

Övrigt

Går det att bakhantera en koppling?

Ja, vi får ofta in önskemål från redovisningskonsulter som vill bokföra ett helt räkenskapsår för en kund bak i tiden, andra som vill enbart bakhantera några månader.

Det går absolut att lösa, den vanliga månadsavgiften utgår då på antal önskade månader för hantering. Mejla oss på info@automatiseramera.se med detaljer så kan vi hjälpa er vidare.

Obligatoriska Fortnox Inställningar för en fungerande koppling

Innan ni köper kopplingen är det bra att kolla upp att rätt inställningar finns inlagda.
  1. Aktivera alla de konton som ni har uppgett som bokföringskonto för försäljningen.

2. Kundfakturor kommer att bokas gentemot B och C serien, som är Fortnox standardinställningar.

För vägledning kring inställningar för verifikationsserier, se här.

 

3. För Basic kopplingar behöver Kundfakturan finnas i Fortnox som en B verifikation.

 

4. Ert Fortnox Konto måste vara inställt på Fakturametoden. Om ni kör Kontantmetoden kommer Klarna, Stripe samt Paypal integrationer att ej gå igenom.