Du styr själv momskonton och försäljningskonton i Visma inställningar baserat på land. Integrationen skickar aldrig in någon momsinformation utan Visma styr detta internt baserat på köparens land och de konton du har inlagt i din Artikelkontering.

För att ställa in försäljningskonton gör du följande:

  1. Logga in i Visma
  2. Klicka på Inställningar >> Artikelkontering
  3. Klicka in på varje Artikelkontering
  4. Under försäljningskonton, ställ in de olika konton som Visma ska använda grundat på köparens land
  5. Klicka på Spara