Integrationen stämmer av alla utbetalningar automatiskt, ingen manuell hantering krävs i de flesta fall.

Rent praktiskt inhämtar Automatisera Mera in kundens avräkningsnotor från betaltjänsten vid utbetalningsdag och inrapporterar dom  i Bokföringsprogrammet.

Inbetalningen bokförs på utbetalningsdatum med kontering för betalväxels transaktionsavgift och eventuell moms, se exempelbild från Fortnox.

De flesta redovisningsbyråer efterfrågar att inbetalningarna landar på en kundfodran / avstämningskonto. På så sätt får man en bra överblick, kan lätt stämma av samt hålla bankkontot rent och snyggt.
Klumpsumman som betalväxeln betalar ut redovisas med en enkel verifikation där summan lyfts från Kundfodran/Avstämnings kontot till Företagskontot, se exempel nedan.

Det går bra att välja vilken verifikationsserie som helt, det ställer man in enkelt på sin Kundportal.