1. Skapa en ny integration

  • Logga in på Magento-adminpanelen med dina administratörsuppgifter.
  • Navigera till System > Tillägg > Integrationer.
  • Klicka på Lägg till ny integration för att skapa en ny integration.
  • Ange integrations Namn och ditt Administratörslösenord.
  • Du kan också ange en e-postadress eller en callback-URL, men dessa är valfria.

2. Ställ in API-behörigheter

  • Gå till fliken API på samma sida.
  • Här behöver du ställa in behörigheterna för API:et. Du kan välja Alla för att ge full åtkomst eller välja specifika resurser som integrationen ska ha tillgång till. De relevanta är kategorier som har att göra med ordrar, kunder, produkter, moms, rabatter och returer.

3. Spara och aktivera integrationen

  • Klicka på Spara för att spara din nya integration.
  • Efter att ha sparat kommer du att se knappen Aktivera. Klicka på den för att aktivera integrationen.
  • Ett popup-fönster visas som visar Konsumentnyckeln, Konsumenthemligheten, Åtkomsttoken och Åtkomsttokenhemlighet. Se till att kopiera dessa uppgifter och förvara dem säkert, eftersom de inte kommer att visas igen, dessa nycklar kommer användas av Automatisera Mera för att anropa er butik.