En kundfaktura prickas som betald i ekonomiprogrammet oftast en bankdag efter en avräkningsnota har genererats från Klarna's system för en utbetalning.
Klarna brukar oftast ha en fördröjning på 7-14 dagar från att ordern har aktiverats tills när pengarna betalas ut till bolagets bankkonto.


För att göra en allmän kontroll kan ni hämta ut den senaste avräkningsnotan från Klarna Kundportal under Avräkningar i CSV format. Här finner ni Webbutikens Ordernummer som ni kan söka på under Beställningar.


Klarna visar er då orderinformationen och kundens namn, kundens namn kan då söka på i Fortnox Kundfakturavy för att se om den kundfakturan som är betald från Klarna även är betalmarkerad i Fortnox eller ej.