• För att kunna använda våra integrationer behöver ni ha Fakturamodulen/licensen i Visma. (Gäller samtliga kopplingar förutom Dagskassa, Swish Handel, Adyen, Bambora, Stripe Pro och Klarna Pro)
   
 • Ert Visma Konto måste vara inställt på Fakturametoden. Om ni kör Kontantmetoden kommer inbetalningar från betalväxlar att inte kunna registreras.
   
 • Se till att ni har lagt in korrekta försäljningskonton per region för att momsen ska registreras korrekt. Detta gör ni genom att klicka in på Inställningar >> Artikelkontering. Redigera varje Artiklekontering så att den är inställd på korrekta försäljningskonton per region.


   
 • Om bolaget säljer i andra valutor än SEK är det viktigt att lägga till in ett giltigt Iban nummer på bankkonton som finns upplagda i Visma under Inställningar >> Kassa & Bankkonton.
   
 • Säkerställ att ett aktuellt Räkenskapsår alltid är tillagd.
   
 • Notera att för utbetalningskonton som ni vill att integrationen använder behöver det vara ett bankkonto som inte har en bankkoppling. Ni kan skapa upp alternativa bankkonton för integrationens ändamål.