Med Automatisera Mera  Byråpartner får er byrå tillgång till en byråportal för att enkelt kunna administrera era kunders integrationer samt inhämta avvikelserapporter. Alla våra byråkunder har möjlighet att ansluta ett obegränsat antal klienter och visionen med byråportalen är att göra det enkelt för dig som konsult att ha en samlad plats  för administration av samtliga kunder.

Partner programmet är kostnadsfritt och vi erbjuder även förmånliga priser och kickback för byråer som ansluter en större mängd integrationer.

 

Nyfiken på att veta mer hur det är att samarbeta med oss på Automatisera Mera?

Välkommen att kontakta oss på byrapartners@automatiseramera.se.