Balanskonton kallas de konton som ingår i balansräkningen, och som visar verksamhetens tillgångar, skulder och eget kapital. De konton som börjar med siffran 1 är tillgångar medan konton som börjar med siffran 2 utgörs av eget kapital och skulder.

Vi erbjuder integrationer som med hjälp av matchningsalgoritmer matchar inbetalningar med existerande kundfakturor i ekonomiprogrammet. Majoriteten av de integrationer vi erbjuder som betalmarkerar kundfakturor använder ett balanskonto där fakturainbetalningar hamnar temporärt. Bokföringen för de integrationer där vi vid uppsättningen av integrationen efterfrågar ett balanskonto fungerar på följande sätt: 

  1. Fakturainbetalningen bokförs på valfritt balanskonto, t.ex. 1528. Inbetalningen för samtliga fakturor som har matchats och prickats som betalda landar på detta "mellankonto". 
  2. Ett verifkat i valfri verifikationsserie skapas sedan för klumpsumman som betalats till bank och lyfter då bankinbetalningen från kredit 1528 till debet företagskonto, t.ex. 1930. 

Genom att använda ett balanskonto som "mellankonto" för samtliga fakturainbetalningar, hålls företagskontot (1930) alltid rent och snyggt med bokförda samlingsverifikat för varje bankutbetalning, oavsett om bolaget har enstaka eller hundratals ordrar per dag.