1.Själva fakturan inrapporteras via kopplingen till Fortnox i originalvaluta på köpdatumet, som exempelvis EUR.  

2.Fortnox i sin tur omvandlar automatiskt Euro summan i B-verifikatet till SEK baserat på Riksbankens kurs.
3.Men Stripe och andra PSP använder sig av en annan växelkurs än Riksbankens, därav skillnaden.

Du kan läsa mer om Stripe valutahantering nedan:

https://stripe.com/docs/currencies/conversions

https://stripe.com/docs/currencies

När det kommer till C-verifikatet så inrapporteras det till Fortnox alltid i SEK från oss baserat på Forex valutakurs. Denna valutakurs skiljer sig från Stripe's egna, oftast har PSP aktörerna en sämre valutakurs som ett sätt att öka sina intäkter. Så diffensen kan man bokföra med ett manuellt verifikat en gång i månaden som valutakursdifferens.