1.Själva fakturan inrapporteras via kopplingen till Fortnox i originalvaluta på köpdatumet, som exempelvis EUR.  

2.Fortnox i sin tur omvandlar automatiskt Euro summan i B-verifikatet till SEK baserat på Riksbankens kurs. Vilket innebär att fodran i SEK omvandlas baserat på kursen i Fortnox.
 
3.Men PSP leverantörer använder sig av en annan växelkurs än Riksbankens, oftast en mindre fördelaktig växelkurs. Om PSP leverantören meddelar växelkursen i orderdatan så tar kopplingen den kursen i beräkningen när den omvandlar till SEK


4. Men de flesta PSP leverantörer som Paypal, anger inte denna info. Det innebär att beloppet som bolaget får betalt i SEK baseras på en växelkurs som är annorlunda än det PSP leverantören använt.

 

5.Diffensen för valutakursen som uppstår får man bokföra med ett manuellt verifikat en gång i månaden som valutakursdifferens.