I de fall där Fortnox användare har Lagermodulen aktiverad finns det inget sätt att skapa en order eller kundfaktura med via Fortnox API med Levererat antal högre än 0 för en artikel vars lagersaldo i Fortnox är 0 eller mindre. Oavsett vad våra integrationer skickar in som Levererat antal i dessa fall kommer Fortnox att lägga Levererat antal för artikeln i fråga som 0, vilket också resulterar i att summan på artikelraden är 0. Det finns dessvärre ingenting vi kan göra från vårt håll i dessa fall. 

 

Potentiell lösning är en av följande: 

  1. Avaktivera Fortnox Lagermodul - det går då bra att skapa fakturarader med Levererat antal högre än 0 även om lagersaldot för artikeln är 0 eller lägre. 
  2. Se till att lagersaldona för era artiklar i Fortnox alltid överstiger 0. 
  3. Tillåt Negativa Lagersaldon i ert Fortnox konto, se nedan inställning