Alla artiklar i Shopify måste ha ett unikt SKU (det gäller även produktvarianter) för att de ska importeras till ekonomiprogrammet. 

Shopify integrationen hämtar samtliga artiklar från Shopify, ser över varje artikels SKU och jämför med artikelnummer i ekonomiprogrammet. Intergationen hoppar över artiklar som har ett SKU som redan finns i ekonomiprogrammet och skapar artiklar som har ett SKU som inte finns i ekonomiprogrammet sedan innan. Om en artikel i Shopify saknar SKU hoppar integrationen helt och hållet över den artikeln. 

Om du märker att alla artiklar inte synkas från Shopify till ditt ekonomiprogram, börja med att säkerställa att samtliga artiklar i Shopify har ett unikt SKU.