Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte med er för att lyssna in era behov och se om vi kan hitta en teknisk lösning.
Hur vi jobbar:

1. Samtal
Vi lyssnar av vad du som kund behöver och tar fram ett förslag på det som vi rekommenderar för just dig och din verksamhet.

2. Affär
Offert skickas med estimering av arbetstimmar för utveckling och projektledning. Ni inkommer med en detaljerad kravspec och därefter kan kontraktet skrivs på. Relevanta kontakpersoner kopplas in och vi bokar in ett uppstartsmöte.

3. Programmering
Programmeringen påbörjas med er kravspecifikation som underlag och en dedikerad projektledare håller kontinuerlig kontakt med er utefter utvecklingens gång.


4. Leverans
Vi tillhandahåller tjänsten och tillsammans med er går vi igenom funtkionerna och säkerställer att programmet jobbar korrekt.
Därefter slår vi på automatiseringen i skarp miljö.