Bokföring - Nybörjar tips

Enligt bokföringslagen så måste alla företag bokföra sina affärshändelser. Detta innebär att du måste dokumentera alla intäkter och kostnader i företaget. Det kan kännas komplicerat att bokföra, men även om du tar hjälp av en revisor så är det fördelaktigt att känna till grunderna inom bokföring.

Bokföringen ger dig en tydlig översikt av företagets ekonomi som du kan använda för att effektivisera företagets utveckling och visa upp för potentiella investerare och kreditgivare. Därför är det värt att lära dig hur bokföring fungerar och få en förståelse av de vanligaste begreppen. Följ med här så går vi igenom grunderna i bokföring.

Debet och kredit

Nästan alla företag använder sig av någonting som heter dubbel bokföring när de bokför affärshändelser. Dubbel bokföring innebär att du bokför en “debet” och en “kredit” sida. När en affärshändelse sker så krediteras ett konto och debiteras ett annat konto. Denna typ av bokföring visar vart pengar kommer ifrån och vart det går, därför ska det alltid vara lika mycket på debet sidan som kredit sidan. Om du till exempel betalar en skuld för 1 000kr så krediteras ditt kassakonto eller checkräkningskonto med 1 000 kronor och dina skulder debiteras med 1 000kr. Du förlorar alltså 1 000 kronor från kassan eller kontot men ditt skuldsaldo minskar med 1 000kr.

 

Grundbokföring & huvudbokföring

Varje affärshändelse måste bokföras i både grundboken och huvudboken. Båda “böckerna” omfattar samma information men är strukturerade på annorlunda sätt. I de flesta bokföringsprogram så bokförs en verifikation automatiskt i huvudboken efter att du har bokfört den i grundboken. I grundboken så skriver du ner händelserna i kronologisk ordning, alltså i samma ordning som händelserna sker.

När du bokför i grundboken så ska följande poster finnas med: 
* Datum för bokföringen. 
* Verifikationsnummer.
* Text om vad händelsen avser. 
* Debet och kredit skall gå jämt ut.

De flesta svenska företagen använder BAS kontoplan där du har olika konton för tillgångar, skulder, inkomster och utgifter. I huvudbokföringen så sorteras konteringarna systematiskt genom BAS kontoplan, du kan smidigt se vart pengarna har gått. Detta ger dig även en väldigt tydlig bild av saldot på de olika kontona, du kan enkelt se vad du har för tillgångar, skulder, inkomster och utgifter.

Grundlig förklaring av BAS kontoplanen:

https://www.youtube.com/watch?v=HllLCRUPlP4&ab_channel=DanielNordstr%C3%B6m

 

Att tänka på
Som du ser så ska det finnas verifikationsnummer i grundbokföringen. Vad är en verifikation? Alla affärshändelser måste dokumenteras med hjälp av kvitton, fakturor eller liknande. Dessa handlingar kallas verifikationer och är ett underlag för affärshändelsen. Verifikationsnummer är bara ett nummer för att identifiera en verifikation, första verifikationen kan vara nummer 1 och så vidare. Det finns även lagar på när du ska bokföra dina affärshändelser. Alla in och utbetalningar med kontant ska bokföras senast en dag efter affärshändelsen, andra affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt men senast en månad efter affärshändelsen. Håll noga koll på din bokföring för att undvika problem!

Sammanfattning
Du måste, enligt lag, bokföra alla affärshändelser i ditt företag. Alla intäkter och kostnader dokumenteras och bokförs sedan i en grundbok och en huvudbok. Både “böckerna” innehåller samma information men med annorlunda struktur. De flesta företagen använder sig av dubbel bokföring, vilket innebär att vid varje affärshändelse så debiteras ett konto och ett annat krediteras med samma summa. Varje år så måste du skicka in en årsredovisning eller ett årsbokslut till bolagsverket. Det är alltså inte lika komplicerat att hantera din bokföring som många kan tro. Så länge du lägger tiden som krävs för att lära dig grunderna så kan du sköta din bokföring själv. Även om du bestämmer dig för att använda en revisor så kan grunderna i bokföring ge dig en bättre överblick av företagets utveckling och ekonomi. Därför kan det vara värt att lära sig grunderna i bokföring, om du vill utveckla dina kunskaper inom bokföring så finns det ett relativt stort utbud av gratis kurser i bokföring.

Lycka till!

Share:

Liknande blogginlägg

Kommentarer

Lämna en kommentar