Viktiga nyckeltal - Analysera ditt företag

Nyckeltal är ekonomisk information som hjälper dig följa utvecklingen i ditt företag, visar hur företaget ligger till i förhållande till konkurrenter samt ger dig en tydlig bild av företagets ekonomiska situation som du kan redovisa för intressenter. Omsättning och resultat ger inte en realistisk bild av ditt företag, för att analysera hur det går för ditt företag så behöver du använda dig av olika nyckeltal. 

Vilka nyckeltal som är viktiga beror på vilken bransch du arbetar i, men det finns många nyckeltal som är viktiga för alla företag. I detta inlägg kommer vi att gå igenom de viktigaste nyckeltalen.

Hur du bestämmer vilka nyckeltal som är viktiga för dig:
https://www.youtube.com/watch?v=JN_EZU_Iyrg&ab_channel=BernardMarr

Räntabilitet
Det viktigaste nyckeltalet för de flesta företagen är räntabilitet. Räntabilitet mäter hur stor avkastning du får i förhållande till företagets kapital. Det här nyckeltalet visar alltså hur stor avkastning du får på pengarna som går in i företaget. Det finns två sätt att beräkna företagets räntabilitet, antingen räknar du räntabilitet på eget kapital eller räntabilitet på totalt kapital.
En räntabilitet på 5% är godkänt medan målet är att ligga på 10-15%.

* Räntabilitet på eget kapital = Resultat / Eget kapital
* Räntabilitet på totalt kapital = (Finansiella intäkter + rörelseresultat) / Totalt kapital


Vinstmarginal
Vinstmarginal visar hur stor vinst företaget gör i förhållande till omsättningen. Detta är ett användbart nyckeltal som visar hur många procent av omsättningen som är vinst. Du kan jämföra vinstmarginalen med andra företag i samma bransch för att få en uppfattning om hur lönsam din verksamhet är i förhållande till dina konkurrenter.  Man brukar räkna 5-10% som en god vinstmarginal.

* Vinstmarginal =  Resultat före finansiella kostnader / nettoomsättning

Soliditet
Ett väldigt viktigt nyckeltal är soliditet som visar hur stor del av företaget som är finansierat med eget kapital. Soliditet visar hur stabilt ditt företag är, en hög soliditet innebär en bra förmåga att betala långfristiga skulder. Om du har lånat mycket pengar för att finansiera företaget så måste du betala dina befintliga skulder först om det skulle gå dåligt för företaget, detta innebär att du har en dålig förmåga att betala tillbaka långfristiga skulder. En tumregel är att företaget ska ha en soliditet på minst 30-50% men beroende på företagets verksamhet så kan detta variera.

* Soliditet = Justerat eget kapital / totalt kapital


Kassalikviditet
I tidigare inlägg har vi redan diskuterat hur viktigt det är att hålla koll på din likviditet. Kassalikviditeten visar din förmåga att betala dina kortfristiga skulder. Det kan hända att ditt företag har ett positivt resultat men ändå låg likviditet. Om du till exempel arbetar i ett växande företag så kan många nya utgifter komma i samband med tillväxten, då är det viktigt att hålla koll på din likviditet för att försäkra att du kan betala dina skulder. Nyckeltalet kassalikviditet visar företagets likviditet, helst ska den alltid ligga på över 100%.

* Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar - varulager) / Kortfristiga skulder * 100
Sammanfattning Nyckeltal är alltså väldigt viktiga för att hålla koll på ditt företag, men även för att jämföra ditt företag med konkurrenter och visa din ekonomiska styrka för andra intressenter.
* Att beräkna din räntabilitet visar avkastningen i förhållande till omsättningen, nyckeltalet används för att beräkna lönsamheten.
* Vinstmarginal visar hur stor del av omsättningen som är vinst, detta används också för att beräkna lönsamheten.
* Soliditet används för att mäta företagets förmåga att betala långfristiga skulder.
* Kassalikviditet används för att mäta företagets likviditet. 
 

Som du ser så visar alla dessa nyckeltal viktig ekonomisk information som ditt företag kan använda för att planera investeringar, analysera ditt företags position på marknaden och mycket mer. Brukar du beräkna dina nyckeltal?

 

 

Share:

Liknande blogginlägg

Kommentarer

Lämna en kommentar