Viktiga nyckeltal - Analysera ditt företag
Viktiga nyckeltal - Analysera ditt företag

Nyckeltal är ekonomisk information som hjälper dig följa utvecklingen i ditt företag, visar hur företaget ligger till i förhållande till konkurrenter samt ger dig en tydlig bild av företagets ekonomiska situation som du kan redovisa för intressenter. Omsättning och resultat ger inte en realistisk bild av ditt företag, för att …

Bästa strategierna för likviditetshantering
Bästa strategierna för likviditetshantering

I föregående inlägg diskuterade vi, bland annat, att tillväxtföretag ofta lider av likviditetsbrist. Idag kommer vi att gå igenom hur du kan följa olika strategier för att effektivt hantera företagets likviditet. Likviditetsbrist är en av de största orsakerna till att små företag misslyckas och en primär orsak till att företag …

Hur du hanterar ett tillväxtföretag
Hur du hanterar ett tillväxtföretag

 

Ett tillväxtföretag är ett företag som år efter år, växer i en snabb hastighet. Ditt företag går igenom många olika faser innan det når tillväxtfasen. Om du lyckas ta dig igenom tillväxtfasen så har du möjligheten att växa inom din bransch. Det finns dock väldigt många utmaningar i …