Periodisk sammanställning

Vad är periodisk sammanställning?

En periodisk sammanställning är en rapport över värdet av varor och tjänster som sålts momsfritt till bolag som är momsregistrerade i andra EU-länder. Rapporten är en sammanställning av samtliga fakturor som skickats till berörda kunder med mottagare, belopp och datum.

Den periodiska sammanställningen görs för att Skatteverket ska få uppgifter om hur mycket bolaget sålt momsfritt till företag i andra EU-länder.
 

När är försäljning inom EU momsfri?

Försäljning av varor och tjänster till företag i andra EU-länder är momsfritt under följande förutsättningar:

  • Varan transporteras till eller tjänsten förbrukas i ett annat EU-land
  • Köparen är ett bolag som angett sitt VAT-nummer

Hur lämnas den periodiska sammanställningen in?

Den periodiska sammanställningen kan lämnas in via en fysisk blankett, alternativt elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst Periodisk Sammanställning.
 

När ska den periodiska sammanställningen lämnas in till Skatteverket?

Den periodiska sammanställningen lämnas in vid olika tillfällen beroende på vad som säljs:

  • Tjänster: varje kalenderkvartal
  • Varor: varje kalendermånad
  • Varor och tjänster: varje kalendermånad
     

Datum för när sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket beror på om den lämnas in elektroniskt eller på fysiskt papper:

  • Elektronisk redovisning: senast den 25:e månaden efter försäljningsperioden (månad eller kvartal)
  • Pappersredovisning: senast den 20:e månaden efter försäljningsperioden (månad eller kvartal)

Om du inte har sålt något under försäljningsperioden ska du inte lämna in någon periodisk sammanställning.

Vad ska inkluderas i den periodiska sammanställningen?

I den periodiska sammanställningen ska köparen, köparens VAT-nummer och det totala värdet av försäljningen inkluderas.

Varje VAT-nummer ska endast förekomma en gång i den periodiska sammanställningen. För varje köpare anger du det totala beloppet av all försäljning. Om du sålt mer än en vara och/eller tjänst till en och samma kund ska detta alltså redovisas på samma rad.
Inköp av varor och tjänster ska inte inkluderas i den periodiska sammanställningen.

Se Skatteverkets hemsida för mer detaljerad information kring vad som ska inkluderas.
 

Periodisk sammanställning och momsdeklaration

Den periodiska sammanställningen och momsdeklarationen hör ihop. Summan av beloppen på raderna 35 (för varor) och rad 39 (för tjänster) i momsdeklarationen bör stämma överens med summan av beloppen i den periodiska sammanställningen för samma försäljningsperiod.

För försäljning till företag i andra EU-länder lägger du aldrig på moms på dina fakturor (förutsatt att du har det andra företagets VAT-nummer). Notera att fakturor som innehåller svensk moms, det vill säga transaktioner som räknas som försäljning inom Sverige, inte ska tas med i den periodiska sammanställningen.

Share:

Liknande blogginlägg

Bästa strategierna för likviditetshantering

I föregående inlägg diskuterade vi, bland annat, att tillväxtföretag ofta …

Hur du hanterar ett tillväxtföretag

 

Ett tillväxtföretag är ett företag som år efter år, …

Total Cost of Ownership (TCO) vid inköp

Att förstå TCO (total ägandekostnad) är A och O som …

Inga kommentarer

Lämna en kommentar